နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံတော်၏ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၀န်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ပွဲနှင့် ထူးချွန်ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ

1 2