Myanmar has agreed to the appointment of U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of South Africa, concurrently as to the Federal Republic of Nigeria

PRESS RELEASE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of South Africa, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Nigeria..

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw.

Dated. 4 September 2015

* * * * * *

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တောင်အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့် အား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်

* * * * * *