Myanmar has agreed to the appointment of U Kyaw Myo Htut, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the United States of America, concurrently as to the Republic of Panama.

PRESS RELEASE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Kyaw Myo Htut, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the United States of America, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Panama.

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw.

Dated. 22 September 2015

* * * * * *

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မျိုးထွဋ် အား ၄င်း၏လက်ရှိ တာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ပနားမားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂   ရက်

* * * * * *