နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် အလုပ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁ / ၂၀၂၀ )

၁။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ်၊ ၁၈၀,၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀,၀၀၀) ရာထူး ( ၅၀ ) နေရာ (အမျိုးသား- ၂၅ နေရာ၊ အမျိုးသမီး- ၂၅ နေရာ) အတွက် အောက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ)     တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ အောက်ပါဘွဲ့ရရှိသူများဖြစ်ရမည်-

  (၁)     ဝိဇ္ဇာဘွဲ့များ ( အထူးပြုဘာသာရပ်အားလုံး )

  (၂)     သိပ္ပံဘွဲ့များ ( အထူးပြုဘာသာရပ်အားလုံး )

  (၃)     ဥပဒေပညာဘွဲ့

  (၄)     နိုင်ငံခြားဘာသာဘွဲ့များ

  (၅)     စီးပွားရေးပညာဘွဲ့များ

  (၆)     ပညာရေးဘွဲ့

  (၇)     ကွန်ပျူတာဘွဲ့များ

(ဂ)     ရိုးရိုးဘွဲ့ရဖြစ်ပါက  ၁-၄-၂၀၂၀  ရက်နေ့တွင် အသက် ( ၂၅ ) နှစ်ထက် မကျော် လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ( အမြဲတမ်းခန့်ဝန်ထမ်း ) ( သို့မဟုတ် ) မဟာဘွဲ့/ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိသူ ဖြစ်ပါက ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက်( ၃၀ ) နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(င)     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

၂။ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း (မိတ္တူ) များ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲလျက် ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ( အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမပါ ) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်) နှင့် (ရန်ကုန်) တို့တွင် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်-

(က)    ( ၆ ) လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ။

(ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား။

(ဂ)     ဘွဲ့လက်မှတ်/ ဘွဲ့ထောက်ခံစာ။

(ဃ)    အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်။၊

(င)     တတ်ကျွမ်းသော နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများရှိပါက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်။

(စ)   သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ဆေးရုံ/ ကျန်းမာရေးဌာနများမှ ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ထုတ်ပေးသည့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

(ဆ)    သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ထုတ်ပေးသည့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

(ဇ)     သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းများမှ ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ထုတ်ပေးသည့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်။

(ဈ)     သက်တမ်းရှိ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား။

(ည)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုစာ။

၃။ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.mofa.gov.mm  တွင် Download ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို ၁၆-၅-၂၀၂၀ ရက် ( စနေနေ့ ) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ ဘာသာရပ်များကို နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀) နာရီအထိ စုစုပေါင်း (၃) နာရီ မေးခွန်း စစ်မေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ( ခုံအမှတ် ) ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(နေပြည်တော်)၊ ရုံးအမှတ်( ၉ ) ၌ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက် ( ကြာသပတေးနေ့ ) တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည့်နေရာအား အဆိုပါနေ့ရက်တွင် အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်)၊ ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၄၂၊ ၀၆၇-၄၁၂၃၃၄ နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်)၊ ဖုန်း၊ ၀၁-၂၁၂၈၄၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။