H.E. U Ko Ko Shein appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to the Republic of Azerbaijan

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Ko Ko Shein, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Russian Federation, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar concurrently accredited to the Republic of Azerbaijan.

Ministry  of  Foreign  Affairs

Nay  Pyi  Taw

Dated.  19  March  2018

ဦးကိုကိုရှိန်အား အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ  မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်  ပူးတွဲခန့်အပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုရှိန်အား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန် ဝတ္တရားများအပြင် အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်