ထိုင်းနိုင်ငံမှ မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်လိုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ တတိယအကြိမ် ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယနေ့အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၉ ဦးအား ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စဲ့နယ်စပ်ဂိတ်မှ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်

1 2 3