သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အဦးဗိသုကာဒီဇိုင်းအတွက် ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်) တွင် သံတမန်သင်တန်းကျောင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ဗိသုကာဒီဇိုင်းဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ဗိသုကာဒီဇိုင်းပုံစံများ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးဂျူရီအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကို ၂၆-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါနေ့ရက်တွင် ဗိသုကာဒီဇိုင်း ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်လျှောက်ထားသူများသို့ ရှင်းလင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ ဗိသုကာပညာရှင်အဖွဲ့ (၂၂) ဖွဲ့မှ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ ဗိသုကာပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့များအနက် စုစုပေါင်းအဖွဲ့ (၁၅) ဖွဲ့တို့မှ အဆိုပြု တင်သွင်းခဲ့သော ဒီဇိုင်းပုံစံများအား ၈-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဗိသုကာဒီဇိုင်းပုံစံများ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးဂျူရီအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၁၉) အစည်းအဝေး၌ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲဝင်များအား ပဏာမအဆင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်-

စဉ် ကုတ်နံပါတ် အမည်

(က) Code 1 ဦးခင်မောင်လတ်
(ခ) Code 3 ဦးစည်သူမြင့်ဆွေ
(ဂ) Code 7 ဦးထင်ကျော်မြင့်
(ဃ) Code 11 ဒေါ်ဆုရည်အောင်
(င) Code 12 ဦးလှမင်း

အထက်ပါ ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ပြိုင်ပွဲဝင်များမှ ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်များသို့ ဒီဇိုင်းပုံစံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကျင်းပမည့်နေ့ရက်ကို ထပ်မံအကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်