သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)မှ အခြေခံ သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)ရုံးတွင် မေးမြန်းစုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးဖော်ပြ အပ်ပါသည်။

အခြေခံသံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသင်တန်းသားစိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ (သို့) ပြည်ပ ဒီပလိုမာ အောင်လက်မှတ် ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမူရင်းနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ် မူရင်း တင်ပြနိုင်ရမည်)
၂။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းတို့မှ (၆)လ အတွင်း ထုတ်ပေးထားသည့် ထောက်ခံစာမူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။
၃။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူ ဘွဲ့ရလူငယ်များအား ဦးစား ပေးစဉ်းစားပါမည်။
၄။ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ အရာထမ်း/ အမှုထမ်း များဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ခွင့်ပြုကြောင်း အထောက်အထားပါရှိရမည်။
၅။ သံရုံးများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ(သို့) တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သူဖြစ်ပါက နိုင်ငံနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမရှိကို သုံးသပ်စဉ်းစားပါမည်။
၆။ ပြင်ပမှလျှောက်ထားသူဖြစ်ပါက အသက်(၄၀)နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူများကို ဦးစားပေးပါမည်။
၇။ သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်တွင် သင်တန်းချိန်များ မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်သူများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပါမည်။
၈။ သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တန်းကို အသုံးချ၍ မလိုလားအပ်သော ကိစ္စရပ်များ စည်းရုံး ဆောင်ရွက်နိုင်လာသူများ၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သင်တန်း၏ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေနိုင်မည့်သူများ မဖြစ်စေရ။
၉။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အတည်ပြုရွေးချယ်ရာတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကျား/မ ညီမျှမှု ရှိစေရန် ရွေးချယ်ပါမည်။

အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသင်တန်းသားစိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမူရင်းနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း တင်ပြနိုင်ရမည်)
၂။ အခြေခံသံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် Certificate of Completion ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ (Certificate မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်) သင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သူများကို ဦးစားပေး မည်။
၃။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းတို့မှ (၆)လအတွင်း ထုတ်ပေးထားသည့် ထောက်ခံစာမူရင်းပါရှိရမည်။
၄။ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ခွင့်ပြုကြောင်း အထောက်အထားပါရှိရမည်။
၅။ သံရုံးများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ(သို့) တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သူဖြစ်ပါက နိုင်ငံနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိ/မရှိကို သုံးသပ် စဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။
၆။ လျှောက်ထားသူသည် အသက်(၃၀)နှစ်မှ (၅၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရ မည်။
၇။ သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်တွင် သင်တန်းချိန်များ မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်သူများကို ဦးစားပေးမည်။
၈။ သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တန်းကို အသုံးချ၍ မလိုလားအပ်သော ကိစ္စရပ်များ စည်းရုံး ဆောင်ရွက်နိုင်လာသူများ၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သင်တန်း၏ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေနိုင်မည့်သူများ မဖြစ် စေရ။
၉။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အတည်ပြုရွေးချယ်ရာတွင် အတက်နိုင်ဆုံး ကျား/မ ညီမျှမှုရှိစေရန် စဉ်းစားပါမည်။

မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်မြို့)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန