Early Voting Application form

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်
ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ

[နည်းဥပဒေ ၅၆ (က) နှင့် ၅၇ (က)]

 

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ (ပုံစံ – ၁၅) [Microsoft Word Version with Myanmar 2 Font] <<<Click Here!>>>

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ (ပုံစံ – ၁၅) [Microsoft Word Version with ZawGyi Font] <<<Click Here!>>>

သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ (ပုံစံ – ၁၅) [PDF Version] <<<Click Here!>>>

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံရုံးများနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ

အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ် <<<Click Here!>>>

အရှေ့တောင်အာရှ <<<Click Here!>>>

တောင်နှင့်အနောက်အာရှ <<<Click Here!>>>

အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက <<<Click Here!>>>

ဥရောပ <<<Click Here!>>>

အမေရိက <<<Click Here!>>>