H.E. U Myint Swe appointed as Non-Resident Ambassador of
Myanmar to Zimbabwe

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myint Swe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of South Africa, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Zimbabwe.

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw

Dated. 26 July 2017

* * * * * *

သံအမတ်ကြီး ဦးမြင်‌့ဆွေ အား ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲ ခန့်အပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တောင်အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်ဆွေအား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲ ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ   ၂၆   ရက်

* * * * * *