PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myo Aye, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Serbia, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Bulgaria.

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw
Dated. 15 March 2017

* * * * * *

သ တင်း ထုတ် ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဆားဘီးယားသမ္မတ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးအေးအား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ဘူလ်ဂေးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲ ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်

* * * * * *