Myanmar has agreed to the appointment of Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Germany, concurrently as to the Czech Republic

PRESS RELEASE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Germany, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Czech Republic.

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw.

Dated. 18 November 2015

* * * * * *

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဥ်ယဥ်မြင့် အား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန် ဝတ္တရားများအပြင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး အာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၁၈ ရက်

* * * * * *