Myanmar has agreed to the appointment of U Ko Ko Latt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Saudi Arabia, concurrently as to the Sultanate of Oman

PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Ko Ko Latt, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Saudi Arabia, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Sultanate of Oman.

 

Ministry of Foreign Affairs

Nay Pyi Taw

Dated. 31 July 2015

* * * * *

သ တင်း ေကြ ညာ ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုလတ် အား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် အိုမန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်