President of Myanmar has appointed Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Brunei Darussalam, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Germany

PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Brunei Darussalam, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Federal Republic of Germany.

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw

Dated. 4 March 2015

* * * * * *

သ တင်း ထုတ် ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဥ်ယဥ်မြင့်အား ပြည်ထောင်စု သမ္မတဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာ ကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ    ၄   ရက်

* * * * * *