President of Myanmar appoints U Thit Linn Ohn, Ambassador of Myanmar to the People’s Republic of China, concurrently as Ambassador to Mongolia

PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Thit Linn Ohn, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the People’s Republic of China, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Mongolia.

Ministry of Foreign Affairs
Nay Pyi Taw
Dated. 26 November 2014

 

* * * * * *

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းအား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား များအပြင် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်

* * * * * *