President of Myanmar appoints U Han Thu, Ambassador of Myanmar to the French Republic, concurrently as Ambassador to the Principality of Andorra

PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Han Thu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the French Republic, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Principality of Andorra.

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw.

Dated: 23 July 2014.

* * * * * *

သတင်းထုတ်ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟန်သူအား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် အင်ဒိုရာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်

* * * * * *