H.E. U Soe Lynn Han concurrently accredited as Ambassador of Myanmar to Grand Duchy of Luxembourg

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Soe Lynn Han, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Belgium, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Grand Duchy of Luxembourg.

Ministry of Foreign Affairs

Nay Pyi Taw

Dated. 6 December 2018

ဦးစိုးလင်းဟန်အား လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်အား ၎င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်