ထိုင်းနိုင်ငံမှ မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်လိုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ-ထိုင်း ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းရိုင်မြို့၌ ကျင်းပ

1 2 3