အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

1 2 3 4 12