ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ဟိုကိုင်းဒိုးခရိုင်၊ ဆာပိုရိုမြို့၊ မာရူယာမ တိရစ္ဆာန်ရုံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆင် (၄) စီး လှူဒါန်းခြင်းနှင့် အများပြည်သူထံသို့ မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

1 2 3 4 8